KBF engageert zich voor de Maasvallei

Ondertekening CHRM 2019

De Klim- en Bergsportfederatie hernieuwt haar engagement als partner van het ‘Contrat de rivière Haute-Meuse (CRHM) voor de periode 2020-2022. Samen met de andere partners zet de KBF zich in voor een ecologisch beheer van de Maasvallei en haar zijrivieren. Onder andere de massieven in Mozet, Pont à Lesse, Yvoir en Durnal bevinden zich in dit gebied. 

Het CRHM werkte een nieuwe overeenkomst uit met 235 acties verdeeld in 23 thema’s. Deze acties bevatten onder andere: de sanering van afvalwater, het schoonmaken van afval in rivierbeddingen, het behoud van aquatische omgevingen, de bescherming van overstromingsgebieden, het beheer van invasieve soorten,… 

Meer informatie over CRHM vind je hier